In 2015 begon Robin Kapitein (28), met het maken van glas-in-lood kunstwerken. Kapitein is van huis uit schilder en kwam in zijn werk veel glas-in-lood tegen. Omdat hij graag met zijn handen werkte en iets creatiefs wilde doen, kwam hij op het idee om glas-in-lood te maken.

Kapitein zoekt de balans tussen het ouderwetse en dure imago dat glas-in-lood heeft en hedendaagse, populaire kunst. Door ontwerpen te maken die jonge mensen aanspreekt maakt hij kunst toegankelijk voor leeftijdsgenoten, in een ambacht die voor deze generatie eigenlijk totaal onbekend is.